Skee Biodlareförening

Ordförande Peder Adamsson 070-540 35 16

peder.adamsson@gmail.com

SBR har antagit ett nytt honungsbedömningsreglemente. Honungsbedömningskommitten bedömer anonymt mottagna honungsprover.

Glenn Jahnsson tar emot honungsprov från medlemmar. Kontakta honom om du vill lämna in prov,  076-822 64 29.

Skyddsområden och övervakningsområde har tagits bort, så flytt av bisamhällen får nu ske utan besiktning.

För regelverket, läs här

Alla uppmanas att vara extra noggranna och kontrollera misstänkta yngelceller. Se länk nedan.

Har du inte anmält dina uppställningsplatser till länsstyrelsen måste du göra detta. Använd länk nedan.
Länk till webb-anmälan.
Länk till länsstyrelsens info om yngelröta.
Länk till jordbruksverkets broschyr om yngelröta.