Skee Biodlareförening

Ordförande Peder Adamsson 070-540 35 16

peder.adamsson@gmail.com

Planerade träffar våren 2019: Vi träffas i lämplig bigård vid tjänlig väderlek

Datum är preliminära.

  • 13/4   Vårundersökning
  • 4/5     Svärmförhindrande åtgärder, förberedelser för bildande av avläggare
  • 1/5      Reservdag för ovanstående
  • 2/6     Avläggarbildning, enkel drottningodling

 

Tyvärr har vi fått ett utbrott av amerikansk yngelröta i kommunen. SLU har bekräftat fjorton smittade samhällen, vilka har avdödats. Lotta Fabricius har tagit prov på levande bin i alla näraliggande bigårdar för analys hos SLU.

Kom ihåg att år 2018 måste alla åter anmäla sina uppställningsplatser till länsstyrelsen, även om detta har gjorts tidigare.
Länk till webb-anmälan.
Länk till länsstyrelsens info om yngelröta.
Länk till jordbruksverkets broschyr om yngelröta.

Vi har beställt en stationsparad buckfastdrottning. Alla medlemmar kommer att få tillgång till avelsmaterial från henne. Leverans i början av juli.