Skee Biodlareförening

Ordförande Peder Adamsson 070-540 35 16

peder.adamsson@gmail.com

 

Vi planerar ett föreningsmöte lördag 21/4 kl. 13.00 i Stefan Karlssons bigård på Hoppareberget.

https://www.hitta.se/kartan!~58.96068,11.23104,14z/tr!i=392MIt2m/geocode!l=58.95913:11.22651

Vid sämre väder träffas vi hos Henrik Edelstam på Flateby gård.

Vårundersökning. Svärmförhindrande åtgärder. Märkning och vingklippning av drottning.

 

Nästa möte planeras  söndag 13/5 kl.13.00. Förberedelser inför drottningodling, olika metoder presenteras.

 

Vi avser att inköpa en stationsparad buckfastdrottning. Alla medlemmar kommer att få tillgång till avelsmaterial från henne.