Verksamhetsberättelse för Skee Biodlareförening

13 maj, 2023

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är perioden 1 oktober 2022 till 30 september 2023.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Peder Adamsson (ordf.), Glenn Jahnson (kassör), Stefan Arvidsson (sekreterare),

Läs mer här

Information från Jordbruksverket

15 april, 2023

Jordbruksverket har gjort två informationsblad som kan vara intressanta för oss som är biodlare.

1. Så här kan du förebygga och bekämpa amerikansk yngelröta hos honungsbin.
Informerar biodlare om vilka åtgärder som kan göras om sporer konstaterats i bisamhällen,

Läs mer här