Skee Biodlareförening

Ordförande Peder Adamsson 070-540 35 16

peder.adamsson@gmail.com

Planerade träffar våren 2019: Vi träffas i lämplig bigård vid tjänlig väderlek

Datum är preliminära.

  • 13/4   Vårundersökning, inställd pga kyla
  • 4/5     Svärmförhindrande åtgärder, genomförd
  • 2/6     Avläggarbildning, enkel drottningodling med NC-systemet. Genomförd.

 

Vi  har haft ett utbrott av amerikansk yngelröta i kommunen. Förhoppningsvis har vidtagna åtgärder haft tillräcklig effekt. Bitillsynsman har nu besiktigat smittade bigårdar och inte funnit kliniska tecken på yngelröta. Ytterligare provtagning inom skyddsområden kommer att genomföras i juni.

Skyddsområden och övervakningsområde har upprättats, se karta  

För regelverket, läs här

Alla uppmanas att vara extra noggranna och kontrollera misstänkta yngelceller. Se länk nedan.

Har du inte anmält dina uppställningsplatser till länsstyrelsen måste du göra detta. Använd länk nedan.
Länk till webb-anmälan.
Länk till länsstyrelsens info om yngelröta.
Länk till jordbruksverkets broschyr om yngelröta.

Vi har beställt en stationsparad buckfastdrottning. Alla medlemmar kommer att få tillgång till avelsmaterial från henne. Leverans i början av juli.