Skee Biodlareförening

Ordförande Peder Adamsson 070-540 35 16

peder.adamsson@gmail.com

Tyvärr har vi fått ett utbrott av amerikansk yngelröta i kommunen. SLU har bekräftat fjorton smittade samhällen, vilka har avdödats. Lotta Fabricius har tagit prov på levande bin i alla näraliggande bigårdar för analys hos SLU. Vi väntar på svar. Biodlare inom ett avstånd på 3 km är informerade och deras samhällen är besiktigade.

Kom ihåg att i år måste alla åter anmäla sina uppställningsplatser till länsstyrelsen, även om detta har gjorts tidigare.
Länk till webb-anmälan.
Länk till länsstyrelsens info om yngelröta.
Länk till jordbruksverkets broschyr om yngelröta.

Undvik att sprida smittan. Flytta inte samhällen eller material. Om flytt är nödvändig, ta först kontakt med Peder.

Vi har beställt en stationsparad buckfastdrottning. Beräknad leverans i juli. Alla medlemmar kommer att få tillgång till avelsmaterial från henne.