Skee Biodlareförening

Ordförande Peder Adamsson 070-540 35 16

peder.adamsson@gmail.com

Planerade aktiviteter våren/sommaren 2022. Tider meddelas efterhand.

Anspråkslös träff i Stefan Karlssons bigård på Hoppareberget lördag 7/5 klockan 13.00.
Vi tittar på några av Stefans bisamhällen och pratar om drivfodring och drottningodling.
En chans att träffa andra biodlare i Strömstad.
Vägbeskrivning:https://tinyurl.com/2p98vbf2  Kör från rondellen vid Blomsholmsmotet mot Strömstad. På höger sida finns en vägbom, kör upp för backen efter bommen och du är framme.

 

Avläggarbildning hos Glenn en vardag vid lämplig väderlek före midsommar.

Vi odlar drottningar efter vår avelsdrottning.

Henrik demonstrerar hur man själv kan ta hand om sitt vax. Planeras i augusti.

https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/

 

Länk till webb-anmälan av biinnehav.
Länk till länsstyrelsens info om yngelröta.
Länk till jordbruksverkets broschyr om yngelröta.